projelendirmedanismanlik

 

 

 

DANIŞMANLIK ve PROJENDİRME

 

Bir şantiyede birden fazla kule vinç'in çalışması durumunda kule vinç montaj konumları, tonajları, bom uzunlukları ve yükseklikleri önceden proje üzerinde belirlenmelidir.

Kule vinç proje bitiminde demontajı hesap edilerek montaj yeri belirlenmelidir.

Kule vinç montajı yapılacak konumun zemin etüt çalışması daima ön planda olmalıdır. Ülkemizde kule vinç kazaları genelde zemin kaynaklı olup montaj yerinin zemin durumunun kontrolü önem kazanmaktadır.

Projeniz üzerinde uzman ekibimizin yapacağı tespit doğrultusunda, kule vinç montajı alt yapı fizibilitesi hazırlayarak olabilecek öngürülemeyen kazaların önlenmesi mümkündür.

AMACIMIZ  planlı kule vinç calışması sunmaktır.